Veranda 4,4 - 12,9 m²

Veranda 4,4 - 12,9 m²
Juliana Veranda är ett växthus som monteras mot en vägg, ett plank eller en mur.
Väggmodellen sparar utrymme på tomten.
På dagarna värmer solen växthuset och väggen bakom den. När det skymmer
och luften kyls strålar den lagrade värmen från väggen / muren in i växthuset.
Detta ger ett jämnare odlingsklimat på våren och hösten och förlänger odlingssäsongen. Juliana Veranda kan också placeras framför ytterdörren och  fungera som en extra tambur och uteplats där man är skyddad av väder och vind.
 

Antal produkter: st

Sortera: